Microsoft Expression Encoder Screen Capture

Microsoft Expression Encoder Screen Capture

Miễn phí
Chương trình là một công cụ cho phép bạn phát lại Encoder Screen Capture
Người dùng đánh giá
4.4  (28 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Expression Encoder là một ứng dụng mã hóa âm thanh/vi-đê-ô nâng cao và phát trực tiếp, đặc biệt thích hợp để tạo ra nội dung chiếm đầy đủ lợi thế cả về đồ họa phong phú và khả năng tương tác của các tình huống phát lại trên Microsoft Silverlight.
Chương trình cài đặt này sẽ cài đặt và đăng kí bộ mã hóa Expression Encoder Screen Capture, sẽ cho phép bạn phát lại đầu ra ứng dụng Expression Encoder Screen Capture (XESC) trên những máy không được cài đặt Expression Encoder.

Actual users' questions

Xem tất cả
  • Question: Directions/how to activate the Microsoft Expressions Encoder to record YouTube.
    Answer:

    The purpose of this application/add-on is not to record YouTube playback, but to enable playback of XESC files on machines that do not have Expression Encoder installed.

    If you want to record YouTube playback, simply use a desktop recorder application like Bandicam or Camtasia. They are not free, but you can successfully test the features in the trial versions without any limits, then decide to buy or now.

    Alternatively you can use YouTube downloaders to save the entire video file directory to your PC.

Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!